Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE NABYCIA PRZEZ S.P. GRUNTU W DZIELNICY MOKOTÓW
A A A

Wojewoda Mazowiecki informuje, iż w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie jest prowadzone, na podstawie art. 37a ustawy z dnia 8 września 2000r. o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe” (Dz. U. Nr 84, poz. 948 z późn. zm.) postępowanie administracyjne w sprawie potwierdzenia:

1) nabycia przez Skarb Państwa z mocy prawa z dniem 1 czerwca 2003r. prawa własności gruntu zajętego pod część linii kolejowej Warszawa Zachodnia - Kraków, położonego w Warszawie, Dzielnica Mokotów, oznaczonego w ewidencji gruntów jako dz. nr 1 o pow. 1.2145 ha w obrębie 146505_8.0810;

2) nabycia z mocy prawa z dniem 1 czerwca 2003r. przez PKP S.A. prawa użytkowania wieczystego gruntu opisanego w punkcie 1) wraz z nabyciem z mocy prawa z dniem 1 czerwca 2003r. prawa własności budynków, lokali i innych urządzeń znajdujących się na tych gruntach.

Wobec powyższego informuję, iż osoby, którym przysługuje lub przysługiwało w dniu 28 lutego 2003r. lub w dniu 31 maja 2003r. prawo własności lub prawo użytkowania wieczystego do powyższych nieruchomości mogą składać pisemne wyjaśnienia, wnioski, a także zapoznać się z materiałem dowodowym zebranym w sprawie w: Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości pl. Bankowy 3/5 00-950 Warszawa

Czas wytworzenia informacji: 2011-08-31 13:13:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Artur Słomianko
Czas udostępnienia informacji: 2011-08-31 13:08:45 Osoba udostępniająca informację: Artur Słomianko
Czas modyfikacji informacji: 2011-08-31 13:14:03 Osoba modyfikująca informację: Artur Słomianko
  ilość odwiedzin: 1445