Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
MAZOWSZE - ZMIANY TERYTORIALNE
A A A

Mazowsze – Zmiany terytorialne

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591)

Zmiany wchodzące w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku

zostały ujęte w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast oraz zmiany siedziby władz gminy (Dz. U. z 31.07.2012 r. poz. 873)

W powiecie pruszkowskim zmiana siedziby władz gminy Michałowice z Michałowic na Reguły.

Zmiany wchodzące w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku.

zostały ujęte w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 lipca 2009 r. w sprawie utworzenia, ustalenia granic i nazw gmin oraz siedzib ich władz, ustalenia granic niektórych miast oraz nadania niektórym miejscowościom statusu miasta (Dz. U. z 31.07.2009 r. Nr 120 poz. 1000)

Miasto Żuromin - zmiana granicy Miasta Żuromin, polegająca na włączeniu do dotychczasowego obszaru miasta części obszaru obrębu ewidencyjnego Wiadrowo, będącego częścią gminy Żuromin o powierzchni 7,02 ha.

Gmina Pułtusk i Gmina Zatory - zmiana granicy pomiędzy gminą Pułtusk a gminą Zatory, polegająca na włączeniu do gminy Pułtusk części obrębu ewidencyjnego Nowe Borsuki, będącego częścią gminy Zatory o powierzchni 32,99 ha.

Zmiany wchodzące w życie z dniem 1 stycznia 2009 roku.

zostały ujęte w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 lipca 2008 r. w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast oraz nadania miejscowościom statusu miasta (Dz. U. z 2008 r. Nr 137, poz. 860)

Miasto Tłuszcz – zmiana granicy Miasta Tłuszcz polegająca na włączeniu do dotychczasowego obszaru miasta przysiółka Zakrzewie, będącego częścią wsi Postoliska o powierzchni 10,14 ha.

Zmiany wchodzące w życie z dniem 1 stycznia 2008 roku.

zostały ujęte w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 24 lipca 2007 r. w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast oraz nadania miejscowościom statusu miasta (Dz. U. z 2007 r. Nr 136, poz. 961)

Powiat legionowski – zmiana granic pomiędzy gminą Wieliszew a gminą Nieporęt poprzez przyłączenie do gminy Wieliszew obszaru obrębu ewidencyjnego Michałów-Reginów o powierzchni 449,27 ha z gminy Nieporęt.

Zmiany wchodzące w życie z dniem 1 stycznia 2007 roku

zostały ujęte w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 27 lipca 2006 r. w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast oraz nadania miejscowościom statusu miasta (Dz. U. z 2006 r. Nr 137, poz. 972)

Miasto Ostrołęka i Powiat Ostrołęcki – zmiana granic pomiędzy miastem na prawach powiatu Ostrołęka a powiatem ostrołęckim poprzez przyłączenie do miasta na prawach powiatu Ostrołęka części obszaru obrębu ewidencyjnego Ławy o powierzchni 29,94 ha z gminy Rzekuń w powiecie ostrołęckim oraz części obszaru obrębu ewidencyjnego Zabrodzie o powierzchni 16,58 ha z gminy Olszewo-Borki w powiecie ostrołęckim.

Powiat Grójecki – zmiana granic miasta Warka położonego na obszarze gminy Warka poprzez przyłączenie części obszaru obrębu ewidencyjnego PGR Laski o powierzchni 78,48 ha z gminy Warka.

Zmiany wchodzące w życie z dniem 1 stycznia 2006 roku

zostały ujęte w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2005 roku w sprawie ustalania granic niektórych gmin i miast oraz nadania miejscowościom statusu miasta (Dz. U. z 2005 r. Nr 141, poz. 1185) oraz w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2005 roku w sprawie ustalania granic powiatów chełmskiego i krasnostawskiego oraz zmiany siedziby władz powiatu warszawskiego zachodniego (Dz. U. z 2005 r. Nr 141, poz. 1187)

Powiat piaseczyński – zmiana granic miasta Konstancin-Jeziorna położonego na obszarze gminy Konstancin-Jeziorna poprzez przyłączenie części obszaru wsi Bielawa o powierzchni 50,58 ha z gminy Konstancin-Jeziorna.

Powiat Warszawski Zachodni – zmienia się siedzibę władz powiatu warszawskiego zachodniego z Warszawy na Ożarów Mazowiecki.

Zmiany wchodzące w życie z dniem 1 stycznia 2005 r.

zostały ujete w Rozporzadzeniu Rady Ministrów z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie ustalenia granic, zmiany nazw i siedzib władz niektórych gmin i miast oraz nadania miejscowości statutu miasta (Dz. U. z 2004 r.Nr 169 poz. 1767)

Powiat płoński – zmianę granic gminy o statusie miasta Raciąż i gminy Raciąż polegającą na włączeniu do dotychczasowego obszaru gminy o statusie miasta Raciąż części obszarów obrębów ewidencyjnych: Folwark-Raciąż, Pólka-Raciąż, Sierakowo oraz Witkowo - z gminy Raciąż.

Powiat wołomiński – zmianę granic gminy Wołomin i gminy Poświętne polegającą na włączeniu do dotychczasowego obszaru gminy Wołomin obszaru sołectwa Cięciwa stanowiącego część obszaru obrębu ewidencyjnego Ostrowik – z gminy Poświętne.

Powiat wyszkowski – zmianę granic gminy Somianka i gminy Wyszków polegającą: 

  1. na włączeniu do dotychczasowego obszaru gminy Somianka części obszaru wsi Gulczewo, stanowiącego część obszaru obrębu ewidencyjnego Gulczewo – z gminy Wyszków
  2. oraz na włączeniu do dotychczasowego obszaru gminy Wyszków części obszaru wsi Kręgi, stanowiącego część obszaru obrębu ewidencyjnego Kręgi Stare – z gminy Somianka,

Powiat żyrardowski – zmianę granic gminy Mszczonów i gminy Radziejowice polegającą na włączeniu do dotychczasowego obszaru gminy Mszczonów obszarów: wsi Olszówka, stanowiącej obręb ewidencyjny Olszówka, wsi Nowy Dworek, stanowiącej obręb ewidencyjny nowy Dworek oraz wsi Wręcza, stanowiącej dwa obręby ewidencyjne Wręcza i Wręcza A – z gminy Radziejowice.

Ponadto wyłączono z terenu województwa mazowieckiego w gminie Solec nad Wisłą, powiat lipski, dwie wsie: Kępa Gostecka oraz Kępa Solecka i włączono je do gminy Łaziska, powiat opolski w województwie lubelskim.

Czas wytworzenia informacji: 2012-08-02 09:41:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Andrzej Nieszporek
Czas udostępnienia informacji: 2009-01-25 14:50:58 Osoba udostępniająca informację: Andrzej Nieszporek
Czas modyfikacji informacji: 2012-08-02 09:43:17 Osoba modyfikująca informację: Joanna Krzemińska
  ilość odwiedzin: 23871