Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
REJESTRY PROWADZONE PRZEZ WYDZIAŁ SPRAW CUDZOZIEMCÓW
A A A

Rejestry prowadzone przez Wydział Spraw Cudzoziemców

Lp Nazwa rejestru/ewidencji/archiwum Sposoby i zasady udostępniania danych z rejestru/ewidencji/archiwum Oddział 
 1  Rejestr w sprawie nadania obywatelstwa polskiego  art. 62 ustawy z dnia 2 kwietnia 2009 r. o obywatelstwie polskim (Dz.U. z 2012 r. poz. 161 z późn. zm.) Oddział Obywatelstwa
 i Repatriacji
 2  Rejestr w sprawie wyrażenia zgody na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego
 art. 62 ustawy z dnia 2 kwietnia 2009 r. o obywatelstwie polskim (Dz.U. z 2012 r. poz. 161 z późn. zm.)  Oddział Obywatelstwa
 i Repatriacji
 3  Rejestr w sprawie uznania za obywatela polskiego
  art. 62 ustawy z dnia 2 kwietnia 2009 r. o obywatelstwie polskim (Dz.U. z 2012 r. poz. 161 z późn. zm.)  Oddział Obywatelstwa
 i Repatriacji
 4  Rejestr wniosków pobytu obywatela UE   art. 29 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz 926 z późn. zm.)   Oddział Legalizacji Pobytu
 5  Rejestr kart pobytu członka rodziny obywatela UE   art. 29 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz 926 z późn. zm.)   Oddział Legalizacji Pobytu
 6  Rejestr dokumentów potwierdzających prawo stałego pobytu   art. 29 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz 926 z późn. zm.)   Oddział Legalizacji Pobytu
 7  Rejestr kart stałego pobytu członka rodziny obywatela UE   art. 29 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz 926 z późn. zm.)   Oddział Legalizacji Pobytu
 8  Rejestr zezwoleń na zamieszkanie na czas oznaczony   art. 29 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz 926 z późn. zm.)   Oddział Legalizacji Pobytu
 9  Rejestr zezwoleń na osiedlenie się   art. 29 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz 926 z późn. zm.)   Oddział Legalizacji Pobytu
 10  Rejestr zezwoleń na pobyt rezydenta długoterminowego WE   art. 29 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz 926 z późn. zm.)   Oddział Legalizacji Pobytu
 11  Rejestr zaproszeń   art. 29 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz 926 z późn. zm.)   Oddział Legalizacji Pobytu
 12  Rejestr wydaleń   art. 29 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz 926 z późn. zm.)   Oddział Legalizacji Pobytu
 13  Rejestr wydania polskich dokumentów tożsamości cudzoziemca   art. 29 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz 926 z późn. zm.)   Oddział Legalizacji Pobytu
 14  Rejestr tymczasowych polskich dokumentów podróży dla cudzoziemca   art. 29 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz 926 z późn. zm.)   Oddział Legalizacji Pobytu
 15  Rejestr wydania polskich dokumentów podróży dla cudzoziemca   art. 29 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz 926 z późn. zm.)   Oddział Legalizacji Pobytu
 16  Rejestr wiz   art. 29 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz 926 z późn. zm.)   Oddział Legalizacji Pobytu

Czas wytworzenia informacji: 2014-11-10 16:04:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Michał Kłosok
Czas udostępnienia informacji: 2010-02-23 13:14:22 Osoba udostępniająca informację: Michał Lewandowski
Czas modyfikacji informacji: 2014-11-10 16:06:07 Osoba modyfikująca informację: Bogdan Wojtów
  ilość odwiedzin: 3446