Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
OGŁOSZENIE O TOCZĄCYM SIĘ POSTĘPOWANIU ODSZKODOWAWCZYM ZA NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONE W OBRĘBIE MŁODOCIN MNIEJSZY, W GMINIE KOWALA
A A A

Wojewoda Mazowiecki – stosownie do art. 23 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 193, poz. 1194  z późn. zm.), art. 118 a ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) – informuje, że zostały wszczęte postępowania administracyjne w sprawie ustalenia odszkodowań za nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położone w gminie Kowala obrębie Młodocin Mniejszy oznaczone w ewidencji gruntów jako działki numer:

  • 65\1  o powierzchni  0,1231 ha
  • 771\2  o powierzchni  0,2541 ha
  • 771\4  o powierzchni  0,0451 ha

które stały się z mocy prawa własnością Skarbu Państwa z dniem 24 listopada 2011r. na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 2/2011 z dnia 6 lipca 2011 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej: „Budowa obwodnicy Radomia w ciągu drogi krajowej nr 7 na parametrach drogi ekspresowej – ETAP I od km 0+000.00 do km 22+350.00”.

Czas wytworzenia informacji: 2012-06-08 14:32:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Dariusz Górecki
Czas udostępnienia informacji: 2012-06-08 14:37:05 Osoba udostępniająca informację: Dariusz Górecki
Czas modyfikacji informacji: Osoba modyfikująca informację:
  ilość odwiedzin: 1419