Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI W SPRAWIE PRZEJŚCIA NA WŁASNOŚĆ POWIATU SIERPECKIEGO Z MOCY PRAWA WŁASNOŚCI GRUNTU ZAJĘTEGO POD DROGĘ PUBLICZNĄ – POWIATOWĄ (19-24)
A A A

Wojewoda Mazowiecki informuje, że na podstawie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 z późn. zm.) w związku z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.) zostały wydane decyzje w sprawie stwierdzenia nabycia z mocy prawa przez Powiat Sierpecki prawa własności nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, zajętych pod drogę publiczną –  część drogi drogę powiatowej: nr 31133/Piaski – Gozdowo/ (obecnie nr 3735W), położonych w gminie Gozdowo oznaczonych w rejestrze gruntów jako działki:

- nr 39 o pow. 1,92 ha (obręb Kuniewo),

- nr 12 o pow. 1,54 ha (obręb Kozice Smorzewo),

- nr 71 o pow. 3,78 ha (obręb Kurówko),

- nr 54 o pow. 2,20 ha (obręb Antoniewo),

- nr 11 o pow. 2,35 ha i nr 37/4 o pow. 0,75 ha (obręb Gozdowo),

stały się z dniem 01.01.1999 r. własnością Powiatu Sierpeckiego.

Jednocześnie informuję, iż istnieje możliwość zapoznania się z treścią decyzji od Nr 210/P/2012 do Nr 215/P/2012 (znak SPN-P.7533.19-24.2012) w siedzibie Delegatury – Placówki Zamiejscowej w Płocku w Płocku Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego (Płock, ul. Kolegialna 15, pokój nr 201).

Czas wytworzenia informacji: 2012-07-03 13:24:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Leszek Chemperek
Czas udostępnienia informacji: 2012-07-03 13:26:28 Osoba udostępniająca informację: Leszek Chemperek
Czas modyfikacji informacji: Osoba modyfikująca informację:
  ilość odwiedzin: 1187