Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO W SPRAWIE USTALENIA WYSOKOŚCI ODSZKODOWANIA ZA NIERUCHOMOŚĆ W MIEJSCOWOŚCI DĘBE WIELKIE - DZIAŁKA NR 869/7
A A A

Wojewoda Mazowiecki – stosownie do treści art. 23 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2008 r., Nr 193, poz. 1194 ze zm.), art. 8 oraz art. 113 ust. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r., Nr 102, poz. 651 ze zm.), w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 ze zm.) – informuje o wszczęciu z urzędu postępowania w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, objętą decyzją Wojewody Mazowieckiego z dnia 22.12.2010 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, polegającą na „Rozbudowie drogi krajowej nr 2, odcinek Zakręt- granica województwa, od km 495+880 do km 599+487, z wyłączeniem obwodnicy Siedlec, odcinek I od km 495+880 do km 516+550, przejście przez Dębe Wielkie od km 507+ 200,00 do km 510+131,41 wraz z przebudową dróg innej kategorii i przebudową istniejącej sieci uzbrojenia terenu”, w części utrzymaną i w części zmienioną decyzją Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 23.03.2012 r. (znak:BOII-2bs/BP-6bs-772-10-417/11/12), stanowiącą dz. ew. o nr 869/7 (powstała z podziału dz. ew. o nr 869/2), położoną w obrębie 0011 Dębe Wielkie w miejscowości Dębe Wielkie na terenie powiatu mińskiego.

Na mocy wyżej wymienionych decyzji przedmiotowa nieruchomość została z mocy prawa nabyta na rzecz Skarbu Państwa z dniem 23.03.2012 r.

Odszkodowanie za utracone prawa rzeczowe przysługuje byłym właścicielom, użytkownikom wieczystym i uprawnionym z tytułu praw rzeczowych.

Czas wytworzenia informacji: 2012-05-17 16:17:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Dariusz Górecki
Czas udostępnienia informacji: 2012-05-17 16:18:05 Osoba udostępniająca informację: Dariusz Górecki
Czas modyfikacji informacji: Osoba modyfikująca informację:
  ilość odwiedzin: 1488