Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
ODDZIAŁ PROGRAMÓW I ANALIZ - WPS.VI
A A A

Oddział Programów i Analiz WPS-VI

Kierownik Oddziału:

Monika Russek

Tel. 22 695 71 80, pokój nr 34
e-mail: mrussek@mazowieckie.pl

Zakres Działania:

  1. prowadzenie spraw związanych ze zlecaniem jednostkom samorządu terytorialnego i podmiotom niepublicznym zadań wynikających z programów rządowych;
  2. prowadzenie spraw związanych ze zlecaniem, w trybie konkursowym, zadań z zakresu pomocy społecznej podmiotom niepublicznym;
  3. koordynowanie działań w zakresie integracji ze społeczeństwem osób posiadających status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą;
  4. koordynowanie, w ramach systemu pomocy społecznej, działań w zakresie zapobiegania handlowi ludźmi poprzez prowadzenie Mazowieckiego Zespołu do spraw Przeciwdziałania handlowi Ludźmi;
  5. prowadzenie sprawozdawczości z zadań realizowanych przez jednostki organizacyjne pomocy społecznej na terenie województwa i ocena stanu efektywności pomocy społecznej;
  6. wykonywanie zadań wynikających z przepisów ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3; 
  7. prowadzenie rejestru zatwierdzonych indywidualnych programów integracji;
  8. prowadzenie rejestru placówek zapewniających miejsca noclegowe;
  9. przeprowadzanie kontroli z zakresu realizacji indywidualnych programów integracji, zadań zlecanych podmiotom niepublicznym w obszarze pomocy społecznej, zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego i podmiotom niepublicznym realizującym zadania w ramach programów rządowych.

Stanowisko ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi
tel. 22 695 71 84, pokój nr 21
fax 22 695 71 81

Koordynator Mazowieckiego Zespołu ds. Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi
tel. 22 695 71 83, pokój nr 21
fax 22 695 71 81

Stanowisko ds. integracji cudzoziemców w ramach indywidualnych programów integracji
tel. 22 695 71 85, pokój nr 24
fax 22 695 71 87

Stanowisko ds. realizacji rządowego Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce
tel. 22 695 71 82, pokój nr 21
fax 22 695 71 81

Stanowisko ds. realizacji Resortowego Programu "Maluch"
tel. 22 695 71 32, pokój nr 24
      22 695 71 85
fax 22 695 71 87

Czas wytworzenia informacji: 2014-10-24 11:00:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Tomasz Barnaś
Czas udostępnienia informacji: 2010-03-26 12:37:35 Osoba udostępniająca informację: Tomasz Barnaś
Czas modyfikacji informacji: 2014-10-24 11:09:47 Osoba modyfikująca informację: Anna Rżysko
  ilość odwiedzin: 33269