Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
OGŁOSZENIE O TOCZĄCYCH SIĘ POSTĘPOWANIACH ODSZKODOWAWCZYCH ZA NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONE W GMINIE OROŃSKO, OZNACZONE W EWIDENCJI GRUNTÓW JAKO DZIAŁKI NUMER: 450/2, 999/1, 1013/1, 1011/2, 355/1, 479/1, 577/1, 691/1
A A A

Wojewoda Mazowiecki – stosownie do art. 23 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 687 ze zm.), art. 118a ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 518 ze zm.) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.) – informuje, że toczą się postępowania administracyjne w sprawie ustalenia odszkodowań za nieruchomości oznaczone w ewidencji gruntów jako działki:

  • numer 450/2 o powierzchni 0,2678 ha, położoną w gminie Orońsko, obręb Orońsko,
  • numer 999/1 o powierzchni 0,1471 ha, położoną w gminie Orońsko, obręb Orońsko
  • numer 1013/1 o powierzchni 0,1781 ha, położoną w gminie Orońsko, obręb Orońsko
  • numer 1011/2 o powierzchni 0,0764 ha, położoną w gminie Orońsko, obręb Orońsko
  • numer 355/1 o powierzchni 0,0149 ha, położoną w gminie Orońsko, obręb Krogulcza Sucha
  • numer 479/1 o powierzchni 0,1496 ha, położoną w gminie Orońsko, obręb Krogulcza Sucha
  • numer 577/1 o powierzchni 0,0090 ha, położoną w gminie Orońsko, obręb Krogulcza Sucha
  • numer 691/1 o powierzchni 0,1146 ha, położoną w gminie Orońsko, obręb Krogulcza Sucha

które stały się z mocy prawa własnością Skarbu Państwa z dniem 8 lipca 2014 r. na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego z dnia 30 maja 2014 r. Nr 218/2014 znak WIŚ-II.7820.1.458.2012.AK zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej zezwolenia na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji "budowa drogi krajowej nr S7 o parametrach trasy ekspresowej wraz z urządzeniami stanowiącymi z drogą całość techniczno-użytkową niezbędną do prowadzenia ruchu drogowego na odcinku koniec Obwodnicy Radomia – granica województwa mazowieckiego, zlokalizowanym w obrębach Orońsko, Krogulcza Sucha – ETAP II (od km 484+801,23 do km 487+104,15)

Czas wytworzenia informacji: 2015-06-18 10:04:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Ewa Kraszewska-Suliba
Czas udostępnienia informacji: 2015-06-18 10:06:47 Osoba udostępniająca informację: Ewa Kraszewska-Suliba
Czas modyfikacji informacji: Osoba modyfikująca informację:
  ilość odwiedzin: 37